Elsa Korneti

Syros 2014

Tvångstankar

Du nötte ut dig i en mycket överdriven
egocentrisk sysselsättning
med förevigandet av dina celler,
så att du idag, genom en klarsynt mognad,
kommer fram till att det endast handlar om
det morbida extraktet av ditt komplexfyllda förhållande
till det eviga och det betydelselösa.

*

All denna förtätade oro kvävs
bakom ditt smala brösts galler.
Den har inget utrymme längre för att sprida sig.
Dess enda val
explosionen

*

I många år lider du,
försöker förtvivlat att komma ut
ur cirkustältet, där man tvingade dig att uppträda,
och äntligen kasta gycklarmunderingen.
Men du är fortfarande inne.

*

Så enkelt och fort har
den givna praxisens leda
lett dig till dina begärs annullering.
Du undrar vad all denna
anhopning av överjordisk känslighet är bra för
(för vilken du är så stolt) när det gäller dig själv,
och som du insisterar att lönlöst bära omkring.
Din samhälleliga insats är begränsad
till den distanserade
och framför allt säkra övervakningen av händelser
och det enstaka ekonomiska stödet
till tredje världens
översvämnings- och jordbävningsdrabbade.
Varje jul naturligtvis.
Så godhjärtad och så generös du sannerligen är!

Η αιώνια κουτσουλιά (Den eviga fågelspillningen), 2007. Translated by Vasilis Papageorgiou and Lo Snöfall.