Pendulum Kalmar Växjö

Förord

Pendulum Kalmar Växjö är resultatet av ett samarbete mellan de konstnärliga utbildningarna vid Linnéuniversitet. Deltagarna i projektet är bildkonstnärer, musiker, författare och essäister. Alla är verksamma vid någon av de tre konstnärliga utbildningarna på Fakulteten för konst och humaniora: Design, Musik och Kreativt skrivande.

Projektets mål var att skapa ett verk som ”dramatiserar sin samtid”, ett verk som berättar hur städerna Kalmar och Växjö med sina olika miljöer samverkar med sina invånare.

Ju längre arbetet fortskred, desto tydligare blev det att samtiden fungerade som en pol i en pendelrörelse mellan då och nu, mellan minnet av något som varit och medvetenheten om det som är. Men arbetet beskrev även andra pendelrörelser – mellan bild och text, mellan dikt och musik och mellan Kalmar och Växjö, Linnéuniversitetets två städer.

Vår berättelse om två städer har blivit en rörelse där de båda städerna växelvis aktualiseras i visuella, auditiva och textuella vandringar, där Linnéuniversitetets båda städer gav sina egna stödjepunkter för projektets och deltagarnas associationsprocesser.

Pendeln blev en metafor för vårt arbete. Den hjälpte oss att svänga fram och åter, att fixera ögonblickets upplevelser och iakttagelser, men som också satte dessa i spel med och mot varandra.

Boken rymmer i bilder, text och musik, den senare åtkomlig via länkar. Processen speglas också genom anteckningar deltagarna i projektet gjort under arbetets gång. Dessa visar hur våra pendelrörelser utvecklades från idé till verk. De finns med i en särskild avdelning i slutet av boken.

Musik av Dan Alkenäs till Vasilis Papageorgious dikter:

Impulsivt pendulum

Bremergatan