Georgia Trouli

Caen, May 2014

Som en anklagelse

Ibland verkar det som om klippan
Utmejslar havet
Havet fiskarna
Amfibierna jorden
Varje eld vattnet
Ibland
Verkar det som om tillgivenheten utmejslar
Kärleken
Fotsulan färdsträckan
Det konstgjorda livet döden
Varje missfall
Födelsen
Ibland verkar det som om
Tiden utmejslar
Tiden
Och endast då
Skapar
Utkastet
Människan

Ακρογωνιαία πορεία στο και (Hörnstensfärd i och), 2012. Translated by Vasilis Papageorgiou and Lo Snöfall.