Yiorgos Chouliaras

In the sky

Flyktingar

På fotografiets baksida
skriver jag, för att minnas,
inte var eller när, utan vem

Det är inte jag på fotografiet

De lät oss inte ta
någonting med oss
Endast detta fotografi

Om ni vänder på det kommer ni att se mig

Är det du på bilden, frågar de mig
Jag vet inte vad jag ska säga

Fast Food Classics, 1992. Översättning Vasilis Papageorgiou.