Georgia Trouli

Norwich Authors House

När du kommer med din bild under huden
vinkar jag till dig dansande
ingen blir fri från sig själv
Vidrör
i blicken finns
en sannolik osannolik sol

Översättning Vasilis Papageorgiou.