Νέα Εστία, Τζων Άσμπερυ, Κορίτσια σε φυγή

Προσωπογραφία του Άσμπερυ από τη Λου Σνέφαλλ (Lo Snöfall)