Εύα Ρούνεφελτ / Eva Runefelt

Crete 2013

Επάνω

Ένα τρομερό λεμμολόι, η αγέλη άσπρη

με μαύρες κηλίδες, πρασινωπά αφτιά

Ένας ζήλος στον παγετό, η βιάση
Οι νεκροί είναι οι πρώτοι
που ακούν

πώς ξεπετάγονται
από τη γη, οι σημύδες!

Minnesburen, 2013. Μετάφραση Βασίλης Παπαγεωργίου.